دستگاه لیزر آبه لیا ( نا امیدی سلطنتی )

دستگاه لیزر گیاه پیچ امین الدوله با نام علمی : Lonicera japonica مرسوم : آبلیا , آبه لیا , یاس سلطنتی

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Abelia

اسم علمی : Abelia x grandiflora

خانواده : Caprifoliaceae

آبلیا

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های صورتی و سپید

صورت دستگاه لیزر : زنگوله ای

میوه : ندارد

میزان حد بیشتر : در طی 2 تا ۳ سال به حداکثر طول 2 متر و پهنای حداکثری 1 متر خواهد رسید .

فصل دستگاه لیزر دهی : زمان طولانی دستگاه لیزر دهی سراسر فصل تابستان است . کاسبرگ قرمز‌رنگ آبه لیا تا اوایل فصل زمستان روی بوته باقی می ماند .

برگ : سبز و متقارن که برگهای جدید در راز شاخه ها به رنگ ساقه یعنی قرمز رنگ و صورتی اند .

خاستگاه و موطن گیاه : هیبرید شده دو جور آبلیا در ایتالیا

توضیحات درخصوص گیاه :

آبه لیاها سریع الرشد با سرشاخه های زیبای براق و دستگاه لیزر های قلیل رنگ زنگی صورت مناسب کاشت در حاشیه ی بوستان به جای پرچین است . آبه لیا برای کاشت تحت عنوان پرچین غیرقانونی و سری و در محوطه موضوع ی باغچه یا ترکیب با بقیه درختچه ها ی زینتی در روی مرزکاملا مطلوب است . این گیاه همیشه سبز دارای شاخه ها ترکه های لاغر و بلند و قوس دار است .

آبلیا ناامیدی سلطنتی

برای محافظت از آن دستگاه لیزر ها را از تر شدن محفوظ نگه دارید , جهت تامین رطوبت پایدار دستگاه لیزر دان را باطن دستگاه لیزر دانی بزرگتر قرار داده و حد فاصل فی مابین آن دو را با خزه مرطوب پر نمایید . مخلوطی از سه نصیب خاک لوم و یک قسمت پیت خاک مطلوب برای نا امیدی است . در اوایل فصل بهار با تمام شدن دستگاه لیزر ها بعد از هرس شاخه‌های خشک دستگاه لیزر دان را ردوبدل فرمایید , در رخ عدم امکان بده بستان تنها به خارج کردن خاکهای سطحی دستگاه لیزر دان و عوض نمودن آن با خاک جدید و بی نیاز اکتفا کنید .

خاک دلخواه :

آبه لیا به اکثر خاکها جز سنگین و مرطوب سازگاری نشان می دهد .

روشهای ازدیاد و انتشار :

انتشار با بذر : –

تکثیر با قلمه : انتشار این گیاه از روش قلمه های نیمه خشبی گرفته شده در اوایل فصل تابستان تا میانه فصل پاییز فیس می پذیرد قلمه های خشبی بلند از شاخه های یکساله لاغر بدو ن برگ که درزمستان برداشت میشوند برای نشر آبه لیا دلخواه اند .

خوابانیدن شاخه : –

لینک زدن : –

یاس سلطنتی آبلیا