خاک سطحــــی دستگاه لیزر ـــدان

مناسب جهت گونه های دستگاه لیزر های بنفشه آفریقایی – این کود که از پسماندهای خانگی و غذایی ایجاد می شود یک کدام از عالی‌ترین کودها برای مصارف کشاورزی به شمار میرود که تمامی چیز درباه سیکاس و آموزش شیوه انتشار و ازدیاد آن با عکس : دستگاه لیزر دستگاه لیزر و گیاه هم امکان به کارگیری از این کود را هم دارا هستند . منیزیوم و فسفات جان دار درین کود منجر آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب پر سرعت تر مواد مغذی درون خاک میگردد . انگیزه از مصرف کودهای زیستی , تقویت حاصل‌خیزی و باروری خاک , و تأمین نیازهای غذایی تندرست و بی نیاز تر , برداشت بیشتر بدور از آلوده و کثیف سازی زیست بوم است . افزایش محصول از دید یه خرده وکیفی بدون اسیب رساندن به اکوسیستم مزرعه .

– ارتقا معیار مواد غذایی و مواد آلی خاک

– کاهش نیاز به مصرف کود های شیمیایی

– افزایش قدرت جذب مواد غذایی بوسیله گیاهان

– جلوگیری از فرسایش خاک

– گوگرد جانور در کود باعث تصحیح شوری خاک می شود

بر طبق نتایج به دست آمده در کشور ایران سرانه مصرف سم در تولیدها کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم و همچنین مقدار مصرف کود شیمیایی از ۵/۲ به ۵/۳ میلیون تن در ۱۰ سال گذشته ارتقاء داشته‌است . در کشاورزی مرسوم از بیش از ۳۰۰ مدل ترکیب شیمیایی خطرناک مانند آفت‌کش‌ها , علف‌کش‌ها و کودهای شیمیایی به خواسته کنترل آفات و حشرات و بارورسازی خاک استفاده میگردد که بازمانده‌های این مواد علاوه بر کثیف کردن آب‌های زیرزمینی و هوا , جذب گیاهان و درختان شده و بخشی از آن در تولیدات کشاورزی به عنوان مثال میوه‌ها و سبزی‌ها رسوب کرده و در طی مصرف به تن انسان منتقل خواهد کرد .

ورمی کمپوست بهکام
ورمی کمپوست طبیعی بهکام به همراه مزایا و معایب بدون نقص
ارسال شده در ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶توسط ignetcoدر آموزشیدیدگاهتان را بنویسید :
ورمی کمپوست ارگانیک بهکام به ملازم مزایا و معایب : حاصل فعـالیت بیولوژیـک نوعی کرم خاکی با نام ایزینیا فتیدا میباشد . این مو جود با تغـذیه از مواد آلی در طبیعت آنرا به کود مغذی تبدیل نموده که اکنون به عنوان یکی بی نیاز ترین کود های آلی بیولوژیک شناخته شده و تاثــیر بسزایی در خاصیت فیزیکی , شیمیایی و بیولوژیک خاک دارد .

ورمی کمپوست بهکام یک کود بیوارگانیک است که زیاد قابل انعطاف , سبک , ترد , تمیز و بی بو بوده و ظاهـری شـبیه پودر گرانول قهوه دارد و عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا , باکتـــریهای غیر هوازی , قارچ ها و بذر علف های هرز است . این کود علاوه بر قابلیت جذب آب و تامین رطوبت , شــرایط مناسب جهت دانه بندی و نگه داری مواد غذایی ما یحتاج گیاهـــان را فــراهم میکند . همچنین در زمین های کشاورزی , دستگاه لیزر خانه های کوچک و گران قدر , باغچه های خانگی , دستگاه لیزر دان های آپارتمانی و هر مکانی که تحت عنوان بســـتر رویش گیاه محسوب می‌شود بکار رفته و مواد غذایی ارزشـمند را با سـرعت بالایی به گیاه میرساند .

ورمی کمپوست طبیعی بهکام به یاور مزایا و معایب بی نقص :
سبک و فاقد هر جور عطر – عاری از بذر علف های هرز – قابلیت و امکان بالای نگه داری آب – دارنده عناصر میکرو نظیر : آهن , روی , مس و منگنز – بالا بودن مقدار عنصرها دارای اهمیت غذایی در مقایسه با بقیه کودها .

معایب کودهای دامی :
انبارداری دشوار – ساخت بوهای مشمئز کننده – انتقال بیماری های مشترک با دام – نیاز به بهره از سموم آفت کش – ارتقاء هزینه تولید جهت وجین باغ ها و مزارع برای مبارزه با علف های هرز .

از کود بهکام در چه مواقعی سود میشود؟
قابل به کار گیری برای کلیه دستگاه لیزر دان های آپارتمانی دستگاه لیزر خانه , باغچه های خانگی , باغ ها و مزارع کشاورزی .

اندازه و شیوه مصرف کود ورمی کمپوست بهکام :
دستگاه لیزر دان های آپارتمانی :

به عمق ۲ الی ۵ سانتی متر را برداشــته و کـــود ورمی کمپوست بهکام جایگزین نمـــوده و با خــاک سطحــی مخلــوط نمائید . در صــورت جابه جایی دستگاه لیزر دان معادل ۲۰ الی ۴۰ درصــد از حجم دستگاه لیزر ــدان جــدید را از کــود ورمی ک